+48 22 295 16 32 biuro@enres.pl

ODSZKODOWANIE PO ŚMIERCI BLISKIEGO, ODSZKODOWANIE KOMUNIKACYJNE

Pamiętaj, że MASZ PRAWO do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby!

Dowiedz się dzięki nam prawdy, czyli jaką wysokość odszkodowania po wypadku możesz dostać!

Ważne informacje

Należy pamiętać, że za śmierć bliskiego należy nam się stosowne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie i trzeba o nie mocno walczyć. Niestety niewielu z nas o tym zdaje sobie z tego sprawę, iż dochodzenie odszkodowania po śmierci ojca, rodziców bądź bliskich jest naszym prawem.

Z drugiej strony nawet jeśli posiadamy taką wiedzę to w większości wypadków zazwyczaj nie wiemy jak się za to zabrać.

Przepisy prawne są tak skonstruowane, że przeciętnej osobie trudno się w nich zorientować, a co za tym idzie skutecznie uniemożliwiają nam wysunięcie roszczeń o pieniądze za odszkodowanie powypadkowe związane ze śmiercią osoby bliskiej.

Skomplikowane formalności i niechęć, z jaką spotykają się ofiary wypadków, często stanowią nieprzekraczalną przeszkodę na drodze do uzyskania uczciwego odszkodowania oraz zadośćuczynienia po wypadku. Dzięki nam unikniesz problemów związanych z respektowaniem twoich praw.

Podkreślmy jednak to, że nie jesteśmy całkowicie bezradni i w sytuacji bez wyjścia. Nasza kancelaria pomoże Państwu w profesjonalny sposób uzyskać maksymalnie najwyższe odszkodowanie po wypadku.

Kancelaria Enres, w zamian za część wywalczonego odszkodowania oraz zadośćuczynienia powypadkowego, zdobędzie dla Państwa wszelkie możliwe korzyści finansowe. Dodatkowo wykonamy za Państwa całą pracę ograniczając jej wkład do niezbędnego minimum.Zadośćuczynienie

Szczególne odszkodowanie za śmierć najbliższego

Śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna tragedia, która wiąże się z utratą poczucia bezpieczeństwa i wielkim cierpieniem. Osoby związane ze zmarłym poza wnioskowaniem o odszkodowanie z OC sprawcy, mogą również domagać się od winnego tzw. zadośćuczynienia. Jest to jednorazowa wypłata pieniędzy dla bliskich zmarłego, w związku z poniesioną krzywdą moralną.

Komu się należy zadośćuczynienie?

O zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby mogą ubiegać się oczywiście członkowie najbliższej rodziny zmarłego w wypadku. Dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdy przez wdowę po mężu lub jego dzieci jest czymś absolutnie normalnym. Warto jednak wiedzieć, że o zadośćuczynienie za krzywdy mogą wystąpić również osoby bezpośrednio niespokrewnione, które ze zmarłym łączyła silna więź emocjonalna, np. dziadkowie, synowa, zięć, pasierb, macocha.

Na kim spoczywa zadośćuczynienie za śmierć najbliższej osoby?

O wyrównanie krzywd za śmierć najbliższego w postaci zadośćuczynienia należy zwrócić się do sprawcy wypadku. Może to być sprawca wypadku komunikacyjnego, lekarz odpowiedzialny za śmierć pacjenta w szpitalu, a nawet zarządca drogi, odpowiadający za dziurę w jezdni, która była bezpośrednią przyczyną tragedii. Co w sytuacji, gdy status materialny winnego wypadku nie daje szans rodzinie zmarłego na godne zadośćuczynienie? Wówczas należy zgłosić się bezpośrednio do ubezpieczyciela w ramach polisy OC. Może się jednak zdarzyć tak, że sprawca wypadku nie będzie mieć ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – wtedy pokrzywdzeni muszą wnosić o zadośćuczynienie za śmierć najbliższego do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby z pewnością nie ukoi bólu związanego ze stratą najbliższej osoby, ale przynajmniej w pewnym stopniu wyrówna krzywdy moralne. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że będąc w żałobie niezmiernie trudno jest walczyć o należne pieniądze, dlatego oferujemy Państwu pomoc. Zapraszamy do naszej kancelarii po godne zadośćuczynienie za śmierć najbliższego. Pomożemy również Państwu w dochodzeniu możliwie najwyższych kwot za odszkodowania powypadkowe, komunikacyjne, odszkodowania z OC. Warszawa, ul. Św. Jacka Odrowąża 15.

Odszkodowanie

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby to szczególny przypadek odszkodowania powypadkowego. Celem odszkodowania jest wyrównanie strat materialnych, które w związku ze śmiercią zmarłego poniosła jego najbliższa rodzina. Wypłata odszkodowania za wypadek śmiertelny ma pozwolić bliskim zmarłego na godne życie, na poziomie na którym żyli przed tragedią. W ramach odszkodowania z OC sprawcy, rodzina zmarłego w wypadku może wnosić również o pokrycie wszelkich kosztów własnego leczenia (np. pomoc psychologa), a nawet zwrotu kosztów pogrzebu

Komu przysługuje odszkodowanie po wypadku za śmierć najbliższego?

Odszkodowanie z OC przysługuje najbliższej rodzinie zmarłego, a więc małżonkowi, dziecku bądź dzieciom, rodzicom, wnukom, dziadkom, jak również partnerowi życiowego w sytuacji gdy związek nie był zalegalizowany. Odszkodowanie z OC sprawy przysługuje tylko wtedy, gdy odpowiedzialność za śmierć ponosi osoba trzecia –sprawca tragicznego zdarzenia.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny – gdzie się zwrócić?

O odszkodowanie za wypadek śmiertelny należy ubiegać się bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej, w której wykupioną polisę miał sprawca wypadku. Jeżeli sprawca nie był ubezpieczony wówczas o odszkodowanie należy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odszkodowanie z OC sprawcy powinno wyrównywać wszelkie szkody materialne, które zostały poniesione w związku z tragiczną śmiercią bliskiej osoby. W praktyce jednak ubezpieczyciele zaniżają kwoty ubezpieczeń nawet o 70%, w stosunku do tego, co pokrzywdzeni mogliby otrzymać w sądzie. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy dzięki dużemu doświadczeniu i wysokiej skuteczności są w stanie wyegzekwować dla Państwa godziwe odszkodowanie. Śmierć bliskiej osoby, zwłaszcza ojca lub matki często jest początkiem problemów finansowych rodziny. Choćby z tego powodu należy domagać się odpowiednio wysokiego odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Z naszą pomocą uzyskanie odszkodowania będzie o wiele łatwiejsze.Renta

Dodatkowe odszkodowanie po wypadku Warszawa

Nie mamy żadnych wątpliwości, że krzywda i szkoda bliskich po śmierci najbliższej im osoby powinny skończyć się nie tylko godnym zadośćuczynieniem i odszkodowaniem ze strony ubezpieczyciela sprawcy wypadku, ale również odpowiednio wysoką rentą. Jest to świadczenie dodatkowe, odrębne od zadośćuczynienia i odszkodowania, o które można się ubiegać w przypadku śmierci bliskiej osoby – warto o tym pamiętać wnosząc o odszkodowanie z OC sprawcy.

Kto może ubiega się o rentę po zmarłym w wypadku?

O rentę mogą się ubiegać te osoby z rodziny zmarłego, które były przez niego utrzymywane, np. żona, dzieci, a także rodzice, którzy byli wspomagani finansowo przez dorosłego syna lub córkę, jak również partner z którym zmarły był w związku nieformalnym (konkubinat). Renta jest wypłacana regularnie, a na jej wysokość wpływ mają zarówno dochody zmarłego, jak i ta ich część, którą przeznaczał on na rzecz rodziny lub osób bliskich. Renta jest roszczeniem osobistym dlatego jej wysokość sąd zasądza osobno dla każdego z bliskich.

Kto wypłaca rentę poszkodowanym?

Tak samo jak w przypadku zadośćuczynienia i odszkodowania odpowiedzialność, również finansową ponosi sprawca wypadku, a konkretnie jego ubezpieczyciel. W związku z tym renta, jeżeli zostanie zasądzona, zostanie wypłacona z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciele bardzo zaniżają odszkodowania powypadkowe, nawet za wypadki śmiertelne. Dlatego też na rynku istnieją takie kancelarie prawnicze jak nasza, których misją, a zarazem głównym zajęciem jest walka przed sądem, w interesie poszkodowanego o godziwe odszkodowanie. Warszawa i okolice to główny obszar naszej działalności, ale zdarzają się również klienci z innych regionów Polski. Wiemy jak trudne są to dla Państwa chwile, dlatego zalecamy zdać się na naszą pomoc, doświadczenie i skuteczność w uzyskiwaniu odpowiednio wysokich odszkodowań dla naszych klientów.

Jesteśmy kancelarią, dzięki której przede wszystkim na początku zdobędziesz rzetelną wycenę szkód oraz profesjonalną pomoc prawną w uzyskaniu należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia osobom. którym w wyniku wypadku komunikacyjnego zginęła bliska bądź krewna osoba.

Skutecznie pomagamy uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca, zadośćuczynienie po śmierci rodziców lub innych bliskich osób.

Należy pamiętać, iż cały proces dochodzenia zadośćuczynienia po śmierci jest bardzo skomplikowany, podczas którego wnikliwie badany jest stopień zażyłości ze zmarłym.

Analizujemy przypadki w których śmierć bliskiej osoby nastąpiła po dacie 10 sierpnia 1997 r.

Kto może skorzystać z oferty?

  • osoby, których sytuacja życiowa pogorszyła się na skutek śmiertelnego wypadku bliskiego, krewnego – pod warunkiem, że wypadek nie nastąpił z winy ofiary;
  • bliscy osoby zmarłej wskutek wypadku, którzy nie otrzymali zwrotu kosztów pochówku;
  • dalsi krewni ofiary (np. dziadkowie), których sytuacja uległa pogorszeniu – jeżeli są w stanie wykazać, że zmarły zapewniał finansowe wsparcie;
  • rozpatrujemy przypadki w których śmierć bliskiej osoby nastąpiła po dacie 10 sierpnia 1997 r.

Co możesz zyskać?

  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej;
  • rentę dla małżonka lub dzieci ofiary – wysokość rekompensaty jest zależna od miesięcznych dochodów;
  • zwrot kosztów pochówku;
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Zrób pierwszy krok

Nie zrezygnuj z przysługującego Tobie odszkodowania po wypadku.

Skontaktuj się z naszą kancelarią, bezpłatnie przeanalizujemy Twój przypadek.

Kancelaria ENRES

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

biuro@enres.pl

+48 22 295 16 32
+48 22 295 16 33
+48 501 506 433
fax: +48 22 300 17 51

UZYSKAJ Z NAMI NAJWYŻSZE MOŻLIWE ODSZKODOWANIE PO WYPADKU!

Jeśli chcieliby Państwo poznać bardzo szczegółowo aspekty związane z prawem poszkodowanych,
polecamy stronę rzecznika ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

Wypełnij formularz, skontaktuj się z nami e-mailowo lub telefonicznie, przeanalizujemy Twój przypadek i przedstawimy Ci możliwości działania.

Szybki kontakt

Imię i nazwisko:

Email:

Telefon:

Miejsce wypadku:

Rodzaj wypadku:

Krótki opis: