+48 22 295 16 32 biuro@enres.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA INFORMACYJNA

KANCELARIA ENRES Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Enres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310) ul. Św. Jacka Odrowąża 15, NIP: 5322063724 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657914, tel.: 22 295 16 32, adres e-mail: biuro@enres.pl, dalej zwana „Kancelarią Enres”.

2. Kancelaria Enres przetwarza dane osobowe podane przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, w trakcie rozmowy telefonicznej lub podane w wiadomości e-mail.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i okresach: a) W celu przedstawienia oferty (na stronie www z formularzem zgłoszeniowym lub w czasie rozmowy telefonicznej), kalkulacji ceny na produkt lub usługę, umówienia terminu spotkania, w przypadku kiedy jest ono niezbędne do przedstawienia oferty, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda) – przez okres niezbędny do przedstawienia oferty, kalkulacji ceny, umówienia spotkania, b) W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym marketingu bezpośredniego, w tym oceny satysfakcji z czynności administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń określony przepisami prawa cywilnego.

4. Celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej z Kancelarią Enres umowy dotyczącej dochodzenia odszkodowania (umowy zlecenia dalej nazywana „umową”). Przetwarzamy dane osobowe również w celu spełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (przykładowo rozliczenia księgowe i podatkowe) lub w celu spełnienia tzw. „uzasadnionego interesu”. Przez „uzasadniony interes” rozumiemy zgodny z prawem oraz racjonalny cel przetwarzania przez Nas danych osobowych (ochrona bezpieczeństwa przetwarzanych danych, dochodzenie roszczeń). Gdy polegamy na uzasadnionym interesie, analizujemy i rozważamy każdy potencjalny wpływ przetwarzania na Klienta i jego prawa. W przypadku innych celów poprosimy o zgodę, którą będzie można wycofać w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu: podmiotom zapewniających nam obsługę IT, obsługę rachunkową, obsługę prawną.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.

8. Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

9. Kancelaria Enres nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

11. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. każda osoba ma prawo poprawiania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy się skontaktować drogą mailową na adres biuro@enres.pl lub listem poleconym na adres: Kancelaria Enres Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Odrowąża 15 03-310 Warszawa

12. Witryna internetowa należąca do Kancelarii Enres (wwww.enres.pl) korzysta z Google Analytics, usługi, która analizuje oglądalność strony internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie” aby umożliwić stronie internetowej przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Kancelaria Enres Sp. z o.o. Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Enres Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310) ul. Św. Jacka Odrowąża 15 NIP: 5322063724 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657914, tel.: 22 295 16 32, adres e-mail: biuro@enres.pl, dalej zwana „Kancelarią Enres”.
  2. Celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej z Kancelarią Legatuum umowy dotyczącej windykacji wierzytelności (umowy zlecenia windykacji wierzytelności lub umowy wspomagania czynności egzekucyjnych; dalej nazywana „umową”). Przetwarzamy dane osobowe również w celu spełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (przykładowo rozliczenia księgowe i podatkowe) lub w celu spełnienia tzw. „uzasadnionego interesu”. Przez „uzasadniony interes” rozumiemy zgodny z prawem oraz racjonalny cel przetwarzania przez Nas danych osobowych (ochrona bezpieczeństwa przetwarzanych danych, dochodzenie roszczeń). Gdy polegamy na uzasadnionym interesie, analizujemy i rozważamy każdy potencjalny wpływ przetwarzania na Klienta i jego prawa. W przypadku innych celów poprosimy o zgodę, którą będzie można wycofać w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
  3. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu: podmiotom zapewniających nam obsługę IT, obsługę rachunkową, obsługę prawną.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.
  6. Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Kancelaria Enres Sp. z o.o. Sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
  9. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. każda osoba ma prawo poprawiania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy się skontaktować drogą mailową na adres biuro@enres.pl lub listem poleconym na adres: Kancelaria Enres Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Św. Jacka Odrowąża 15 03-310 Warszawa
  10. Witryna internetowa należąca do Kancelarii Enres (wwww.enres.pl) korzysta z Google Analytics, usługi, która analizuje oglądalność strony internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie” aby umożliwić stronie internetowej przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Skontaktuj się z nami

 

Dane kontaktowe:

Kancelaria Enres Sp. z o.o.
ul. Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa

 

tel: +48 22 295 16 32
tel: +48 22 295 16 33
tel. kom. +48 501 506 433
fax: +48 22 300 17 51
e-mail: biuro@enres.pl

Lokalizacja: