+48 22 295 16 32 biuro@enres.pl

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Pamiętaj, że MASZ PRAWO do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia po wypadku!

Dowiedz się dzięki nam prawdy, czyli jaką wysokość odszkodowania za wypadek możesz dostać !

Jeżeli uległeś wypadkowi w miejscu pracy, oprócz odszkodowania z ZUS możesz ubiegać się o dodatkową rekompensatę.
Zapewnij sobie odszkodowanie powypadkowe za wypadek przy pracy w maksymalnej wysokości.

Ważne informacje

Wypadek w pracy to zdarzenie, wywołane przez przyczynę zewnętrzną, w efekcie którego doszło do urazu lub śmierci osoby wykonujące obowiązki związane z pracą. Dotyczy to zarówno sytuacji w których poszkodowany wykonywał obowiązki z polecenia pracodawcy, jak i te działania, które wykonywane były bez polecenia pracodawcy, ale w ramach obowiązków służbowych. Za wypadek w pracy uznaje się również zdarzenia, do których doszło podczas podróży służbowej, a także w drodze do pracy. W przypadku wyżej wymienionych sytuacji o odszkodowanie z ZUS oraz odszkodowanie za wypadek od pracodawcy poszkodowany może się ubiegać.

Kto nie może liczyć na odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek w pracy nie przysługuje z kolei osobie (mimo faktu posiadania ubezpieczenia), która ponosi wyłączną odpowiedzialność za feralne zdarzenie, postępowała wbrew przepisom bezpieczeństwa lub spowodowała wypadek wskutek niedbalstwa lub umyślnego działania. Odszkodowania za wypadek w pracy nie dostanie także ten pracownik, który w momencie wypadku był w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.

Odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS jest świadczeniem jednorazowym, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje za stały bądź długotrwały, przekraczający pół roku uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowanie z ZUS można ubiegać się dopiero po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. W sytuacji, gdy zajdzie konieczność leczenia uszczerbku na zdrowiu latami, by rozpocząć proces ubiegania się o odszkodowanie wystarczy zaświadczenie od lekarza prowadzącego sprawę. Inną formą rekompensaty za wypadek w pracy jest renta z ZUS, jednak mogą na nią liczyć tylko te osoby, które w wyniku zdarzenia utraciły częściową lub całkowitą zdolność do pracy.

Odszkodowanie za wypadek od pracodawcy

W sytuacji, gdy doznana przez pracownika szkoda nie została w pełni pokryta przez ZUS, można wnioskować u pracodawcy o odszkodowanie za wypadek w pracy. Warto jednak pamiętać, że o ten rodzaj odszkodowania można starać się dopiero w momencie otrzymania odszkodowania z ZUS. Jeżeli pracownik w wyniku wypadku stracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej lub wymaga stałej opieki medycznej wówczas można domagać się od pracodawcy wypłacania renty. W przypadku wypadku śmiertelnego wyrównanie szkód następuje poprzez odszkodowanie po zmarłym, zadośćuczynienie i rentę. (linki do innych zakładek).

Kto może skorzystać z oferty?

 • osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w miejscu pracy w wyniku niezawinionego przez siebie wypadku, wykonując swoje obowiązki lub polecenia przełożonego;
 • ofiary wypadków, które działały bez polecenia pracodawcy lub działały na jego rzecz w inny sposób;
 • ofiary wypadków, które miały miejsce się w drodze do pracy oraz w drodze powrotnej;
 • osoby odczuwające zdrowotne konsekwencje pracy w szkodliwych warunkach.

Kiedy warto skorzystać z naszej pomocy?

 • jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku w miejscu pracy i chcesz dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia. Korzystając z usług Kancelarii Enres, unikniesz trudów i problemów związanych z samodzielnym, bardzo często skomplikowanym, prowadzeniem swojej sprawy w sądzie;
 • jeśli jeszcze nie dochodziłeś wypłaty odszkodowania z ZUS i nie wiesz, jak to zrobić, lub chcesz ułatwić sobie ten proces;
 • jeśli Twój stan zdrowia pogorszył się w wyniku pracy w szkodliwych warunkach;
 • jeśli nie wiesz, czy przysługuje Ci odszkodowanie, albo nie wiesz, w jaki sposób się o nie ubiegać;
 • jeśli chcesz mieć pewność, że rekompensata nie zostanie zaniżona;
 • jeśli już wypłacono Ci odszkodowanie, ale podejrzewasz, że kwota została zaniżona;
 • jeśli wypadek zdarzył się w przeszłości, ale wówczas nie dochodziłeś odszkodowania. Zajmujemy się sprawami nawet sprzed 20 lat!

Co możesz zyskać?

 • odszkodowanie po wypadku wypłacane przez ZUS;
 • odszkodowanie wypłacane z polisy OC pracodawcy – w najwyższej możliwej wysokości;
 • rekompensatę za utratę zdrowia w wyniku pracy w trudnych warunkach.

Zrób pierwszy krok

Nie zrezygnuj z przysługującego Tobie odszkodowania po wypadku.

Skontaktuj się z naszą kancelarią, bezpłatnie przeanalizujemy Twój przypadek.

Kancelaria ENRES

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

biuro@enres.pl

+48 22 295 16 32
+48 22 295 16 33
+48 501 506 433
fax: +48 22 300 17 51

UZYSKAJ Z NAMI NAJWYŻSZE MOŻLIWE ODSZKODOWANIE PO WYPADKU!

Jeśli chcieliby Państwo poznać bardzo szczegółowo aspekty związane z prawem poszkodowanych, polecamy stronę rzecznika ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

Wypełnij formularz, skontaktuj się z nami e-mailowo lub telefonicznie, przeanalizujemy Twój przypadek i przedstawimy Ci możliwości działania.

Szybki kontakt

Imię i nazwisko:

Email:

Telefon:

Miejsce wypadku:

Rodzaj wypadku:

Krótki opis:

Informujemy, że w związku z przesłaną wiadomością e-mail będziemy przetwarzać zawarte w niej dane osobowe zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit b i art. 9 ust. 2 lit b). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do przetworzenia zapytania. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria ENRES Grzegorz Karolak Suwalska 4/67, 03-252 Warszawa NIP: 5241719103 adres e-mail: biuro@enres.pl