+48 22 295 16 32 biuro@enres.pl

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Pamiętaj, że MASZ PRAWO do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia po wypadku!

Dowiedz się dzięki nam prawdy, czyli jaką wysokość odszkodowania za wypadek możesz dostać !

Jeżeli uległeś wypadkowi w miejscu pracy, oprócz odszkodowania z ZUS możesz ubiegać się o dodatkową rekompensatę.
Zapewnij sobie odszkodowanie powypadkowe za wypadek przy pracy w maksymalnej wysokości.

Ważne informacje

Wypadek w pracy to zdarzenie, wywołane przez przyczynę zewnętrzną, w efekcie którego doszło do urazu lub śmierci osoby wykonujące obowiązki związane z pracą. Dotyczy to zarówno sytuacji w których poszkodowany wykonywał obowiązki z polecenia pracodawcy, jak i te działania, które wykonywane były bez polecenia pracodawcy, ale w ramach obowiązków służbowych. Za wypadek w pracy uznaje się również zdarzenia, do których doszło podczas podróży służbowej, a także w drodze do pracy. W przypadku wyżej wymienionych sytuacji o odszkodowanie z ZUS oraz odszkodowanie za wypadek od pracodawcy poszkodowany może się ubiegać.Kto nie może liczyć na odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek w pracy nie przysługuje z kolei osobie (mimo faktu posiadania ubezpieczenia), która ponosi wyłączną odpowiedzialność za feralne zdarzenie, postępowała wbrew przepisom bezpieczeństwa lub spowodowała wypadek wskutek niedbalstwa lub umyślnego działania. Odszkodowania za wypadek w pracy nie dostanie także ten pracownik, który w momencie wypadku był w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.

Odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS jest świadczeniem jednorazowym, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje za stały bądź długotrwały, przekraczający pół roku uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowanie z ZUS można ubiegać się dopiero po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. W sytuacji, gdy zajdzie konieczność leczenia uszczerbku na zdrowiu latami, by rozpocząć proces ubiegania się o odszkodowanie wystarczy zaświadczenie od lekarza prowadzącego sprawę. Inną formą rekompensaty za wypadek w pracy jest renta z ZUS, jednak mogą na nią liczyć tylko te osoby, które w wyniku zdarzenia utraciły częściową lub całkowitą zdolność do pracy.Odszkodowanie za wypadek od pracodawcy

W sytuacji, gdy doznana przez pracownika szkoda nie została w pełni pokryta przez ZUS, można wnioskować u pracodawcy o odszkodowanie za wypadek w pracy. Warto jednak pamiętać, że o ten rodzaj odszkodowania można starać się dopiero w momencie otrzymania odszkodowania z ZUS. Jeżeli pracownik w wyniku wypadku stracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej lub wymaga stałej opieki medycznej wówczas można domagać się od pracodawcy wypłacania renty. W przypadku wypadku śmiertelnego wyrównanie szkód następuje poprzez odszkodowanie po zmarłym, zadośćuczynienie i rentę. (linki do innych zakładek).

Kto może skorzystać z oferty?

 • osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w miejscu pracy w wyniku niezawinionego przez siebie wypadku, wykonując swoje obowiązki lub polecenia przełożonego;
 • ofiary wypadków, które działały bez polecenia pracodawcy lub działały na jego rzecz w inny sposób;
 • ofiary wypadków, które miały miejsce się w drodze do pracy oraz w drodze powrotnej;
 • osoby odczuwające zdrowotne konsekwencje pracy w szkodliwych warunkach.

Kiedy warto skorzystać z naszej pomocy?

 • jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku w miejscu pracy i chcesz dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia. Korzystając z usług Kancelarii Enres, unikniesz trudów i problemów związanych z samodzielnym, bardzo często skomplikowanym, prowadzeniem swojej sprawy w sądzie;
 • jeśli jeszcze nie dochodziłeś wypłaty odszkodowania z ZUS i nie wiesz, jak to zrobić, lub chcesz ułatwić sobie ten proces;
 • jeśli Twój stan zdrowia pogorszył się w wyniku pracy w szkodliwych warunkach;
 • jeśli nie wiesz, czy przysługuje Ci odszkodowanie, albo nie wiesz, w jaki sposób się o nie ubiegać;
 • jeśli chcesz mieć pewność, że rekompensata nie zostanie zaniżona;
 • jeśli już wypłacono Ci odszkodowanie, ale podejrzewasz, że kwota została zaniżona;
 • jeśli wypadek zdarzył się w przeszłości, ale wówczas nie dochodziłeś odszkodowania. Zajmujemy się sprawami nawet sprzed 20 lat!

Co możesz zyskać?

 • odszkodowanie po wypadku wypłacane przez ZUS;
 • odszkodowanie wypłacane z polisy OC pracodawcy – w najwyższej możliwej wysokości;
 • rekompensatę za utratę zdrowia w wyniku pracy w trudnych warunkach.

Zrób pierwszy krok

Nie zrezygnuj z przysługującego Tobie odszkodowania po wypadku.

Skontaktuj się z naszą kancelarią, bezpłatnie przeanalizujemy Twój przypadek.

Kancelaria ENRES

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

biuro@enres.pl

+48 22 295 16 32
+48 22 295 16 33
+48 501 506 433
fax: +48 22 300 17 51

UZYSKAJ Z NAMI NAJWYŻSZE MOŻLIWE ODSZKODOWANIE PO WYPADKU!

Jeśli chcieliby Państwo poznać bardzo szczegółowo aspekty związane z prawem poszkodowanych,
polecamy stronę rzecznika ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

Wypełnij formularz, skontaktuj się z nami e-mailowo lub telefonicznie, przeanalizujemy Twój przypadek i przedstawimy Ci możliwości działania.

Szybki kontakt

Imię i nazwisko:

Email:

Telefon:

Miejsce wypadku:

Rodzaj wypadku:

Krótki opis: