+48 22 295 16 32 biuro@enres.pl

ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY WYPADKU, ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Ooszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy pamiętaj, że MASZ PRAWO do jego dochodzenia!

Dowiedz się dzięki nam prawdy, czyli jaką wysokość odszkodowania za wypadek z OC możesz dostać !

Ważne informacje

O odszkodowanie z OC sprawcy mogą starać się te osoby, które ucierpiały w wyniku zdarzenia. Warto pamiętać, że w przypadku stłuczki dwóch samochodów, o odszkodowanie z OC mogą ubiegać się zarówno kierujący pojazdami, jak i pasażerowie. Wypadek komunikacyjny to częste zjawisko w tak dużym mieście jak Warszawa. Odszkodowanie z OC najczęściej dotyczy urazów szyi, złamań kończyn itp. Dodajmy, że z polisy OC sprawcy wypłacane jest również odszkodowanie za wypadek śmiertelny, zadośćuczynienie i inne świadczenia na rzecz rodziny zmarłego.

W sytuacjach gdy sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia OC, należy zgłosić się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z UFG można otrzymać nie tylko wypłatę odszkodowania powypadkowego, ale również zwrot kosztów leczenia i innych wydatków związanych ze skutkami nieszczęśliwego zdarzenia. Faktury lub rachunki wystawione na pokrzywdzonego w wypadku są konieczne do skutecznego ubiegania się o zwrot kosztów leczenia. Notatka policji, orzeczenie komisji lekarskiej to z kolei podstawowe dokumenty, które należy mieć by ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe. W Warszawie działa wiele kancelarii prawnych, ale na palcach jednej ręki można policzyć te, które oferują klientowi kompletną pomoc, na każdym etapie walki o odszkodowanie za wypadek – tak jest właśnie w kancelarii Enres. Można na nas liczyć!

Zdajemy sobie sprawę w jak trudnej sytuacji znalazły się poszkodowane osoby i jak trudna może być walka z ubezpieczycielem o odszkodowanie za wypadek, dlatego w nasze działania wkładamy całą naszą wiedzę, doświadczenie i energię. Chcemy, by nasi klienci otrzymywali godziwe odszkodowania z OC, odszkodowania za wypadek komunikacyjny, odszkodowania za wypadek drogowy oraz inne odszkodowania powypadkowe, w tym także odszkodowanie za wypadek śmiertelny dla bliskich ofiary. Mamy też sporo praktyki w walce o odszkodowania za rozbity samochód, gdzie często towarzystwa ubezpieczeniowe kombinują przy kosztorysach naprawy.

Proszę pamiętać, że kwoty odszkodowań za wypadki proponowane przez ubezpieczycieli są o wiele niższe od tych, które można faktycznie uzyskać – zaniżone średnio o 60-70%, w stosunku do kwot zarządzanych przez sąd. Ponieważ w zdecydowanej większości przypadków podpisanie ugody przedsądowej jest niekorzystne dla poszkodowanego zalecamy tego nie robić, tylko zwrócić się po pomoc do naszej kancelarii. Gwarantujemy, że uzyskamy dla Państwa wyższe odszkodowanie powypadkowe niż to, które uzyskalibyście Państwo sami walcząc z firmą ubezpieczeniową.Zaniżony kosztorys samochodu

Często ubezpieczyciele zaniżają kosztorys naprawy samochodu, zarówno z OC, jak i AC. Klienci przeważnie są niczego nie świadomi i nie dochodzą kwot, które im się faktycznie należą z tego tytułu. Nasza kancelaria skutecznie występuje w interesie osób, którym ubezpieczyciel zaniżył kosztorys samochodu. Warto pamiętać, że uczestnicząc w wypadku komunikacyjnym oprócz odszkodowania z OC sprawcy można domagać się pełnej kwoty za naprawę samochodu od ubezpieczyciela, jak również rościć o odszkodowanie za złamanie ręki, czy odszkodowanie za uraz szyi itd. Warszawa słynie z wysokiego tempa życia, a co za tym idzie tempa na ulicach, dlatego wypadki komunikacyjne nie są tu rzadkością, podobnie jak i odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Co zrobić by nie dać się oszukać?

  • sprawdź czy ubezpieczyciel nie zastosował amortyzacji części potrzebnych do naprawy. Jeżeli tak, to jest to potrącenie, które nie ma podstaw prawnych.
  • należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel w kosztorysie uwzględnił części oryginalne, czy tańsze zamienniki. Pamiętaj, że masz pełne prawo do naprawiania samochodu z użyciem oryginalnych podzespołów. Uwzględnienie w kosztorysie zamienników celem jego zaniżenia jest działaniem nieuczciwym!
  • sprawdź również czy kosztorys nie jest przypadkiem podany w kwocie netto. Jeżeli tak, a ty masz samochód zarejestrowany na firmę, to nie będziesz mógł odliczyć sobie VAT-u.
  • kolejnym nieuczciwym zabiegiem stosowanym przez ubezpieczyciela jest zaniżenie stawki roboczogodziny warsztatu samochodowego, dlatego warto to sprawdzić u źródła, czyli u danego fachowca.
  • zaniżenie wartości rynkowej pojazdu lub zawyżenie wartości nieuszkodzonej części pojazdu to następny z chwytów stosowanych przez zakłady ubezpieczeniowe

Powierzenie sprawy specjalistom jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż samotna walka z ubezpieczycielem, w którego interesie leży wypłacenie poszkodowanemu jak najmniejszego odszkodowania z OC, czy też właśnie zaniżenie kosztorysu naprawy samochodu. Nasi specjaliści mają odpowiednie kompetencje i doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach z nieuczciwymi ubezpieczycielami. Skutecznie walczymy o wysokie odszkodowania z OC sprawcy, odszkodowania powypadkowe i zadośćuczynienia. Warszawa, ul. Św. Jacka Odrowąża 15 – zapraszamy po fachową pomoc.

Szkoda całkowita

W praktyce szkoda całkowita wcale nie musi oznaczać doszczętnie zniszczonego pojazdu by została stwierdzona przez ubezpieczyciela. Wystarczy, że jego zdaniem pojazd nie nadaje się do naprawy lub nie opłaca się go naprawiać, ponieważ koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w chwili wypadku. Z polisy AC szkoda całkowita orzekana jest wtedy, gdy całkowity koszt naprawienia pojazdu przekracza określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość pojazdu na dzień szkody – najczęściej jest to 70% wartości pojazdu w dniu zdarzenia. Z kolei o szkodzie całkowitej z OC można mówić wówczas, gdy koszt naprawy pojazdu przekroczy 100% jego wartości w dniu szkody. Jeżeli jednak koszty naprawy nie przekroczą wartości pojazdu wówczas to właściciel może zdecydować, czy chce naprawiać pojazd (szkoda częściowa) czy nie (szkoda całkowita). W praktyce jednak ubezpieczyciele często odmawiają klientom kosztów naprawy informując, że znacznie korzystniej byłoby orzec szkodę całkowitą. Wówczas nie muszą pokrywać kosztów naprawy pojazdu – takie działania są niezgodne z prawem w przypadku szkody całkowitej z OC. Odszkodowania w Warszawie

Do najczęstszych grzechów ubezpieczycieli, gdy wnioskuje się o odszkodowanie z OC należą: zaniżanie wartości pojazdu, zawyżanie kosztorysu naprawy aby przekroczyć próg 100% (szkoda z OC) albo 70% wartości pojazdu (szkoda z AC). Częstym trikiem ubezpieczycieli jest też zawyżanie wartości wraku pojazdu, aby zmniejszyć kwotę, która należy się poszkodowanemu. By nie dać się oszukać ubezpieczycielowi można wystąpić do niego o dokumenty, takie jak: protokół oględzin uszkodzonego pojazdu, wycenę pojazdu na dzień szkody, kosztorys naprawy, czy też wycenę pojazdu w stanie uszkodzonym. Wedle prawa ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić na życzenie kserokopie wyżej wymienionych dokumentów.

Trzeba pamiętać, że postanowienia ubezpieczyciela w toku likwidacji szkody, nie są ostateczne i poszkodowany może odwołać się od ich decyzji, jak również skierować sprawę do sądu, by tam walczyć o należne mu odszkodowanie z OC. Warszawa, ul. Św. Jacka Odrowąża 15 – tu mieści się nasza kancelaria. Jeżeli uważasz, że zostałeś oszukany, a nie masz czasu ani ochoty na przepychanki z ubezpieczyciele zdaj się na naszą pomoc. Możesz otrzymać o wiele wyższe odszkodowanie po wypadku niż to, które proponuje Ci ubezpieczyciel.


Jeśli miałeś wypadek z winy innego kierowcy pamiętaj, że jako poszkodowany (niezależnie czy jesteś kierowcą czy też pasażerem) masz prawo dochodzić stosownego odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Wszelkiego rodzaju urazy ciała np. złamanie ręki, złamanie nogi, czy też uraz szyi bądź urazy kręgosłupa, upoważniają poszkodowanego do dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Należy podkreślić, iż Kancelaria Enres oprócz dochodzenia w imieniu poszkodowanego zadośćuczynienia, może wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego bądź UFG o odszkodowanie z tytułu zwrotu koszów leczenia (lekarstwa, opieka medyczna, artykuły rehabilitacyjne, koszty związane z leczeniem oraz rehabilitację itp.).

Do ubiegania się o zwrot tego typu wydatków niezbędne jest posiadanie faktur bądź rachunków imiennych wystawionych na pokrzywdzonego w wypadku.

Pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowania za wypadek komunikacyjny, odszkodowania za wypadek drogowy oraz inne odszkodowania powypadkowe, w wypadkach niezawinionych przez ofiarę.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia osobom. którym w wyniku wypadku komunikacyjnego zginęła bliska bądź krewna osoba.

Skutecznie pomagamy uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca, zadośćuczynienie po śmierci rodziców lub innych bliskich osób.

Należy pamiętać, iż cały proces dochodzenia zadośćuczynienia po śmierci jest bardzo skomplikowany, podczas którego wnikliwie badany jest stopień zażyłości pomiędzy zmarłym a najbliższym.

Zrób pierwszy krok

Nie zrezygnuj z przysługującego Tobie odszkodowania po wypadku.

Skontaktuj się z naszą kancelarią, bezpłatnie przeanalizujemy Twój przypadek.

Kancelaria ENRES

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

biuro@enres.pl

+48 22 295 16 32
+48 22 295 16 33
+48 501 506 433
fax: +48 22 300 17 51

UZYSKAJ Z NAMI NAJWYŻSZE MOŻLIWE ODSZKODOWANIE PO WYPADKU!

Jeśli chcieliby Państwo poznać bardzo szczegółowo aspekty związane z prawem poszkodowanych,
polecamy stronę rzecznika ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

Wypełnij formularz, skontaktuj się z nami e-mailowo lub telefonicznie, przeanalizujemy Twój przypadek i przedstawimy Ci możliwości działania.

Szybki kontakt

Imię i nazwisko:

Email:

Telefon:

Miejsce wypadku:

Rodzaj wypadku:

Krótki opis: