+48 22 295 16 32 biuro@enres.pl

Marcin spowodował wypadek drogowy. Wpadł w poślizg i potrącił rowerzystę. Niestety rowerzysta bardzo ucierpiał, złamał kręgosłup i musiał poruszać się na wózku. Sprawca wypadku stanął przed sądem. Sąd orzekł wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu i nawiązkę w wysokości 15 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego. Taka wysoka kwota przytłoczyła Marcina, który był w ciężkiej finansowej, spłacał kredyt za dom i utrzymywał trójkę dzieci. Musiał zapłacić pokrzywdzonemu wszystkie swoje zaskórniaki i został bez żadnych oszczędności. Na początku nie zdawał sobie sprawy, że może zażądać zwrotu nawiązki od ubezpieczyciela. W internecie natknął się na informację, że ubezpieczenie OC powinno pokryć koszty nawiązki. Marcin zwrócił się do swojej firmy ubezpieczeniowej, która jednak  odmówiła zwrotu nawiązki, argumentując, że nawiązka jest środkiem karnym, więc nie podlega zwrotowi z ubezpieczenia. Marcin nie wiedział, co o tym wszystkim sądzić. Czuł się zagubiony w obliczu sprzecznych informacji. Nie poddał się i zwrócił się po pomoc do kancelarii odszkodowawczej. Po konsultacji ze specjalistą zdecydował się założyć sprawę w sądzie cywilnym. Dzięki wsparciu kancelarii wywalczył zwrot nawiązki.

Znalazłeś się w podobnej sytuacji? Spowodowałeś wypadek, a sąd nakazał ci zapłacić nawiązkę? Sprawdź, co to  oznacza i jak walczyć o zwrot kwoty, którą musiałeś wyłożyć poszkodowanemu z własnego portfela.

Obowiązek naprawienia szkody

O obowiązku naprawienia szkody mówi art. 46 kodeksu karnego. Szkoda to nie tylko koszty leczenia czy materialne zniszczenia, ale także cierpienie fizyczne i psychiczne, które pokrzywdzony przeżył w związku z wypadkiem (stres, ból, trauma, utrudnione codzienne funkcjonowanie). Tytułem wynagrodzenia krzywdy sąd może nałożyć na sprawcę wypadku obowiązek zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawiązki. Należy pamiętać, że sąd karny orzeka  odszkodowanie, zadośćuczynienie lub nawiązkę sąd karny zawsze od sprawcy wypadku, a nie od ubezpieczyciela.

Jeśli pokrzywdzony uzna, że kwota orzeczona w sprawie karnej nie zaspokaja w pełni jego oczekiwań, może dochodzić reszty roszczenia w drodze postępowania cywilnego – tak też dzieje się w większości przypadków.

Co to jest nawiązka?

Co to jest nawiązka i czym właściwie różni się od odszkodowania i zadośćuczynienia? – to pytanie zadają zarówno sprawcy, jak i poszkodowani.

Nawiązka to środek kompensacyjny, czyli taki który ma wynagrodzić pokrzywdzonemu doznane krzywdy. Nawiązka jest orzekana na rzecz pokrzywdzonego, a jeśli zginął w wyniku wypadku, na rzecz jego najbliższej rodziny. Nawiązka może mieć charakter obligatoryjny (sąd musi ją wymierzyć), jak i fakultatywny (sąd może ją wymierzyć, ale nie musi).

Czy każdy sprawca wypadku musi zapłacić nawiązkę?

Nie, wszystko zależy od wyroku sądu. Nawiązka nie może być wyższa niż 200 000 złotych. Większość nieporozumień wokół nawiązki wynika z tego, że przypisywana jest jej także funkcja penalna, co oznacza, że jej zadaniem jest również ukaranie i resocjalizacja sprawcy. Na to powołują się ubezpieczyciele, odmawiając zwrotu nawiązki. Czy słusznie?

W nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku nawiązka została uznana za środek kompensacyjny (czyli taki, który służy naprawieniu szkody).

Nie należy mylić nawiązki z karą grzywny.  W przeciwieństwie do nawiązki funkcją grzywny jest ukaranie sprawcy. Grzywnę wpłaca się na rzecz Skarbu Państwa, a nawiązkę na rzecz poszkodowanego.

Więcej informacji o nawiązce znajdziesz w kodeksie karnym, art.46-48.

Nawiązka a odszkodowanie z OC

Nawiązkę orzeka się tylko w toku postępowania karnego i to stanowi główną różnicę między nawiązką a odszkodowaniem i zadośćuczynieniem.
Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu, który ją wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Szczególnym rodzajem odszkodowania jest zadośćuczynienie. To środek służący wyrównaniu szkody niemajątkowej, czyli zrekompensowaniu  wszelkich negatywnych skutków dla zdrowotnej i psychicznej kondycji poszkodowanego.

Zasady stosowania odszkodowania i zadośćuczynienia określa kodeks cywilny. Odszkodowanie, w tym zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i psychiczne pokrywa  ubezpieczenie OC sprawcy wypadku.

Skąd wiemy, że ubezpieczyciel powinien zapłacić nawiązkę?

Po pierwsze, należy powołać się na, wspomnianą wcześniej, nowelizację kodeksu karnego, w której nawiązka uzyskała status środka kompensacyjnego. Po drugie na to wskazują wyroki sądowe.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 roku:

Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego. [III CZP 31/11]

Jak odzyskać pieniądze?

Nawiązka z reguły wynosi od 2 000 do 20 000 złotych (są oczywiście inne przypadki, ale mimo wszystko dość rzadko). To spora suma i nic dziwnego, że sprawcy wypadków chcą jej zwrotu od ubezpieczyciela. Świadomość swoich praw i nieustępliwość jest w tym przypadku kluczem do sukcesu.

Istotną kwestią jest fakt, że o zwrot nawiązki można wystąpić w przeciągu 3 lat od dnia wydania Wyroku.

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku gdy sprawca przyczynił się do wypadku np. był pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, wtedy szanse na odzyskanie pieniędzy znacznie maleją. Generalnie warto przeanalizować każdy konkretny przypadek, pod kątem określenia realnych szans na odzyskanie zapłaconej nawiązki.

Zwróć się do towarzystwa ubezpieczeniowego i zażądaj zwrotu nawiązki. Nie zrażaj się, jeśli odpowiedź będzie odmowna. W takim wypadku możesz wejść na drogę sądową, masz duże szanse na przychylny wyrok. 

Spowodowałeś wypadek i potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zwrotu nawiązki?

Zwróć się do Kancelarii Enres. U nas znajdziesz fachowe wsparcie.

Ostatnie wpisy z bloga

Nawiązka a odszkodowanie OC

Odszkodowanie za wypadek na hulajnodze

Czy wiesz, że w Polsce w wypadkach na hulajnodze elektrycznej życie straciło już kilka osób? E-hulajnogi stają się coraz popularniejsze; nic dziwnego mają wiele zalet: są lekkie, poręczne, pozwalają ominąć korki i szybko dotrzeć na miejsce. Niestety dochodzi do coraz...

czytaj dalej

Skontaktuj się z nami

 

Dane kontaktowe:

 

Kancelaria Enres Sp. z o.o.
ul. Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa

 

tel: +48 22 295 16 32
tel: +48 22 295 16 33
tel. kom. +48 501 506 433
fax: +48 22 300 17 51
e-mail: biuro@enres.pl

8 + 15 =

Lokalizacja: